PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA NA ROBU

Član 1:

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.pwlfashion.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2:

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.pwlfashion.com kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

 

Član 3:

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od šest meseci od dana kupovine.

Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

 

Član 4:

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu “PWL FASHION COMPANY” d.o.o., 15000 Šabac, Obilazni put BB.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

- u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste

- proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju

- dostavi račun

- dostavi potpisani nalog za ispravku.

 

Član 5:

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

- propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;

- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;

- kupio proizvod na rasprodaji;

- kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;

- promenio odluku o izboru atrikla.

 

 

Član 6:

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

 

 

Član 7:

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

- vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;

- otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8:

Dostava za proizvode koji su na online prodaji se vrši samo na prostoru Republike Srbije.

 

Član 9:

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.